Abstract för poster


Abstract skall ha en rubrik och författarnamn inklusive arbetsplats. Resten av texten får vara maximalt 2500 tecken inklusive mellanslag. Följande rubriker ska användas: Bakgrund, syfte, tillvägagångssätt (metod och resultat) samt avslutande diskussion och eller kliniska implikationer. Abstract får inte innehålla bilder, figurer, grafer, formler (tex upphöjt till) tabeller utan ENDAST text.

Abstract får vara presenterat på andra konferenser/möten men det får inte vara publicerat. Innehållet kan vara planerad eller genomförd forskning men också redovisning av ett kvalitets/utvecklingsprojekt.

Prisutdelning

SFSD
Bästa vetenskapliga poster
I samarbete med Novo Nordisk delas pris ut på max 20 000 kr samt

Bästa utvecklings-/förbättringsarbete
på max 10 000 kr

SFD
Årets kliniska avhandling
Utmärkelsen Årets kliniska avhandling kan tilldelas person som disputerat under föregående år. Priset omfattar Diplom, en prissumma om 20 000 kr att användas till yrkesmässig förkovran samt deltagande vid mötesmiddagen under vilken priset delas ut. Priset sponsras av Svensk Förening för Diabetologi.

Årets prekliniska avhandling
Utmärkelsen Årets prekliniska avhandling kan tilldelas person som disputerat under föregående år. Priset omfattar Diplom, en prissumma om 20 000 kr att användas till yrkesmässig förkovran samt deltagande vid mötesmiddagen under vilken priset delas ut.Priset sponsras av Svensk Förening för Diabetologi.

Årets diabetolog
Utmärkelsen Årets Diabetolog tilldelas årligen en till två läkare som genom sin gärning under, vanligen lång tid, lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt verkat för att främja vården för personer med diabetes. Förslag till kandidater kan lämnas till styrelsen som utser mottagarna av utmärkelsen. Priset omfattar Diplom, en prissumma om 20 000 kr att användas till yrkesmässig förkovran samt deltagande vid mötesmiddagen under vilken priset delas ut. Priset sponsras av NovoNordisk.

Årets kvalitetspris
Utmärkelsen Årets Kvalitetspris tilldelas årligen ett diabetesteam som genom enskilt och gemensamt arbete uppnått en tydlig förbättring eller bibehållit en i nationellt perspektiv hög kvalitetsnivå inom diabetesvården. Förslag till kandidater lämnas till styrelsen av Koordinator för Nationella diabetes Registret samt från enskilda medlemmar. Styrelsen utser mottagare av utmärkelsen. Priset omfattar Diplom, en prissumma om 40 000 kr att användas till yrkesmässig förkovran samt deltagande för tre personer vid mötesmiddagen under vilken priset delas ut. Priset sponsras av Lilly.

Årets eldsjäl
Utmärkelsen Årets Eldsjäl tilldelas årligen en person som genom sin insatts på ett påtagligt sätt lokalt, regionalt eller nationellt på ett betydande sätt förbättrat vården för personer med diabetes. Förslag till kandidater kan lämnas till styrelsen som utser mottagare av utmärkelsen. Priset omfattar Diplom, en prissumma om 20 000 kr att användas till yrkesmässig förkovran samt deltagande vid mötesmiddagen under vilken priset delas ut. Priset sponsras av Boehringer-Ingelheim.

BLF och DRF Mer information om föreningarnas priser kommer att uppdateras inom kort

Insända vetenskapliga abstract kommer att bedömas och presenteras på mötet antingen i form av ett föredrag på 10 minuter följt av 5 minuters diskussion eller i form av en poster som presenteras vid en postervandring.

Poster

Det blir en organiserad posterpresentation onsdagen den 14 april kl.17.45

Posterutställningen kommer att finnas tillgänglig under hela mötet och kan besökas individuellt under rasterna.

Monteringsanvisningar för poster

Storleken på din poster bör vara 70–90 cm bred och 100–120 cm hög och i stående format. Var vänlig och använd tillräckligt stora bokstäver så att postern är läsbar ifrån ca 1,5 meters avstånd.

Montering

Onsdagen den 14 april innan kl.13.00. Material för montering av din poster kommer att tillhandahållas på plats.

Demontering

Fredagen den 16 april  senast kl. 14.00

Posters som inte avlägsnats efter konferensen kommer inte att returneras.

Arrangörerna för posterutställningen är inte ansvariga för posters eventuella försvinnanden eller skador.

För övrig information kontakta: diabetesforum@meaconsulting.se

Via knapparna nedan laddar du upp ditt abstract till respektive förening

Vi vill ha ditt abstract
senast den 19/2 2021