Abstract för poster


Abstract skall ha en rubrik och författarnamn inklusive arbetsplats. Resten av texten får vara maximalt 2500 tecken inklusive mellanslag. Följande rubriker ska användas: Bakgrund, syfte, tillvägagångssätt (metod och resultat) samt avslutande diskussion och eller kliniska implikationer. Abstract får inte innehålla bilder, figurer, grafer, formler (tex upphöjt till) tabeller utan ENDAST text.

Abstract får vara presenterat på andra konferenser/möten men det får inte vara publicerat. Innehållet kan vara planerad eller genomförd forskning men också redovisning av ett kvalitets/utvecklingsprojekt.

Prisutdelning

SFSD
Bästa vetenskapliga poster

Bästa utvecklings-/förbättringsarbete
på max 10 000 kr

SFD

Mer information om föreningens priser kommer att uppdateras inom kort

BLF och DRF Mer information om föreningarnas priser kommer att uppdateras inom kort

Insända vetenskapliga abstract kommer att bedömas och presenteras på mötet antingen i form av ett föredrag på 10 minuter följt av 5 minuters diskussion eller i form av en poster som presenteras vid en postervandring.

Poster

Det blir en organiserad posterpresentation onsdagen den 1 december kl.18.00

Posterutställningen kommer att finnas tillgänglig under hela mötet och kan besökas individuellt under rasterna.

Monteringsanvisningar för poster

Storleken på din poster bör vara 70–90 cm bred och 100–120 cm hög och i stående format. Var vänlig och använd tillräckligt stora bokstäver så att postern är läsbar ifrån ca 1,5 meters avstånd.

Montering

Onsdagen den 1 december innan kl.13.00. Material för montering av din poster kommer att tillhandahållas på plats.

Demontering

Fredagen den 3 december  senast kl. 14.00

Posters som inte avlägsnats efter konferensen kommer inte att returneras.

Arrangörerna för posterutställningen är inte ansvariga för posters eventuella försvinnanden eller skador.

För övrig information kontakta: diabetesforum@meaconsulting.se

Via knapparna nedan laddar du upp ditt abstract till respektive förening

Vi vill ha ditt abstract
senast den 14/11 2021