Ett jubileum värt att reflektera över

100 år är en respektingivande ålder. Åtminstone för oss människor. Men i världshistoriskt hänseende bara ett kort ögonblick. På den tiden har dock situationen för diabetessjuka helt förändrats. Man kan ju lugnt påstå att insulinets påverkan på diabetesvården är helt livsavgörande.

Men för forskarna och läkarna på 1920-talet var det ju enbart en start. En början på ett upptäcktsarbete som pågår fortfarande. Och som måste fortgå hela tiden. Vad påverkar vad? Vilka doser är optimala? Hur hänger diabetessjukdomen samman med andra sjukdomar? Hur avgörande är kosten? Osv. osv.

Så det är med sådan glädje och förväntan jag ser fram emot att vi åter ska få träffas IRL. I det verkliga livet där även spontana möten ibland avgör hur man ska gå vidare till nästa stora genombrott i forskningen som ställer allt vi visste på ända. Det får man ju aldrig sluta att hoppas på.

Diabetesforum är ett viktigt och inspirerande mötesforum där dialog kan föras utifrån alla viktiga diabetesperspektiv – såväl vårt patientperspektiv som professions-, forsknings-, medicinindustri- och hjälpmedelsindustriperspektiv. Vi är mycket stolta över möjligheten att kunna erbjuda denna mötesplats för alla som har intresse i diabetesfrågor.

För vi ses väl där?

 

Svenska Diabetesförbundet är en av aktörerna i Nationella Diabetesteamet som arrangerar Diabetesforum. Vi är Sveriges största medlemsorganisation för personer med diabetes, med lokalföreningar och medlemmar representerade i hela landet. Förutom direkt stöd till våra medlemmar i livets alla faser arbetar vi med kunskapsspridning och påverkan så att personer med diabetes ska kunna leva ett friskt liv som möjligt med sin diabetes. I vår verksamhet ingår även Diabetesfonden som årligen delar ut finansiellt stöd till forskning på alla typer av diabetes.

Tillsammans fortsätter vi kampen för ett friskt liv med diabetes och en framtid utan sjukdomen! #insulinet100år

Anna Stigsdotter
Svenska Diabetesförbundet och medlem i organisationskommittén för DiabetesForum 2021 tycker vi ska uppmärksamma ett viktigt jubileum.