TidLIVESÄNDNING FRÅN STUDIO 1LIVESÄNDNING FRÅN STUDIO 2
08.30-09.00Monterbesök hos våra sponsorer
09.00-09.10Välkomna!
Utmaningar inom diabetesvården 2020/2021

Magnus Löndahl
09:10-09:30Insulinet 100 år
Anders Frid
09.30-10.30Tema Modern behandling av typ 2 diabetes:
Metformin som första linjens behandling, eller?
Jan Eriksson
Modern inkretinbehandling
Thomas Nyström
Första tecknen på autoimmun reaktion vid typ 1 diabetes
Åke Lernmark
När misstänka LADA?
Anneli Björklund
Moderator: Magnus Löndahl

10.30-11.00Monterbesök hos våra sponsorer
11.00-12.00SGLT 2 hämning i modern tappning
Björn Eliasson
Moderna behandlingsriktlinjer
Magnus Löndahl
Pumpbehandling och kontinuerlig glukosmätare hos patienter med typ 1 diabetes
Jarl Hellman
Fallgropar och flytväst vid pump och CGM-behandling hos patienter med typ 1 diabetes
Michael Alvarsson

12.00-13.00Lunch och monterbesök hos våra sponsorer
13.00-13.45Fallbaserade diskussioner, typ 2 diabetes i primärvården
Stefan Jansson
Margareta Hellgren
Moderator: Magnus Löndahl
Chat istället för tjat!
Digitala möten för en jämbördig diabetesvård

Eva Toft och Johan Fischier
Moderator: Frida Sundberg
13.45-14.15En nefrologs tankar kring typ 2 diabetes
Maria Svensson
Moderator: Magnus Löndahl
Vad ser vi runt hörnet
Läkemedel och teknik för typ 1 diabetes

Johan Jendle
14.15- 14.45Monterbesök hos våra sponsorer
14.45-15.15Nationella diabetesregister barn och vuxna
Katarina Eeg-Olofsson
15.15-15.30Summering av dagen
Magnus Löndahl
15.30-16.00Monterbesök hos våra sponsorer
16.00-16.45SFD Priser och utmärkelser 2020
17.00-Årsmöte SFD