• Nationellt Diabetesmöte 2021

Abstract

Abstract till poster under Nationellt Diabetesmötet 15 april 2021

Insända vetenskapliga abstract kommer att bedömas och presenteras digitalt på mötet antingen i form av ett digitalt föredrag på 10 minuter följt av 5 minuters digital diskussion eller i form av en poster som presenteras vid en digital postervandring.

Abstract skall ha en rubrik och författarnamn inklusive arbetsplats. Resten av texten får vara maximalt 2500 tecken inklusive mellanslag. Följande rubriker ska användas: Bakgrund, syfte, tillvägagångssätt (metod och resultat) samt avslutande diskussion och eller kliniska implikationer. Abstract får inte innehålla bilder, figurer, grafer, formler (tex upphöjt till) tabeller utan ENDAST text.

Abstract får vara presenterat på andra konferenser/möten men det får inte vara publicerat. Innehållet kan vara planerad eller genomförd forskning men också redovisning av ett kvalitets/utvecklingsprojekt.

Vi vill ha ditt abstract senast den 1 mars 2021

Prisutdelning

Bästa utvecklings- och förbättringsarbete inom diabetes
på 10 000 kr. Delas ut efter värdering i en kommitte inom SFD

Årets kliniska avhandling
Utmärkelsen Årets kliniska avhandling tilldelas person som disputerat under föregående år. Priset omfattar Diplom, en prissumma om 20 000 kr att användas till yrkesmässig förkovran samt deltagande vid mötesmiddagen under vilken priset delas ut. Priset delas ut av Svensk Förening för Diabetolog efter värdering i en kommitté inom SFD

Årets prekliniska avhandling
Utmärkelsen Årets prekliniska avhandling tilldelas person som disputerat under föregående år. Priset omfattar Diplom, en prissumma om 20 000 kr att användas till yrkesmässig förkovran samt deltagande vid mötesmiddagen under vilken priset delas ut. Priset delas ut av Svensk Förening för Diabetologi efter värdering i en kommitte inom SFD

Årets diabetolog
Utmärkelsen Årets Diabetolog tilldelas årligen en till två läkare som genom sin gärning lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt verkat för att främja vården för personer med diabetes.

Förslag till kandidater kan lämnas till styrelsen SFD vetenskaplig sekreterare neda.ekberg@ki.se Vi vill ha ditt förslagsenast den 1 mars 2021. En kommitte inom SFD utser mottagarna av utmärkelsen. Priset omfattar Diplom, en prissumma om 25 000 kr att användas till yrkesmässig förkovran.

Årets Kvalitetspris
Utmärkelsen Årets Kvalitetspris tilldelas årligen ett diabetesteam som genom enskilt och gemensamt arbete uppnått en tydlig förbättring eller bibehållit en i nationellt perspektiv hög kvalitetsnivå inom diabetesvården. Förslag till kandidater lämnas till styrelsen av Koordinator för Nationella diabetes genom vetenskaplig sekreterare SFD neda.ekberg@ki.se

Vi vill ha ditt förslag senast den 1 mars 2021. Styrelsen SFD utser mottagare av utmärkelsen. Priset omfattar Diplom, en prissumma om 40 000 kr att användas till yrkesmässig förkovran samt deltagande för tre personer vid mötesmiddagen under vilken priset delas ut. Priset stöd ekonomiskt av Lilly.

Årets eldsjäl
Utmärkelsen Årets Eldsjäl tilldelas årligen en person som genom sin insatts på ett påtagligt sätt lokalt, regionalt eller nationellt på ett betydande sätt förbättrat vården för personer med diabetes.

Förslag till kandidater kan lämnas till styrelsen vetenskaplig sekreterare neda.ekberg@ki.se vill ha ditt förslag senast den 1 mars 2021. En kommitté inom SFD utser mottagare av utmärkelsen. Priset omfattar Diplom, en prissumma om 20 000 kr att användas till yrkesmässig förkovran samt deltagande vid mötesmiddagen under vilken priset delas ut. Priset stöds ekonomiskt av Boehringer-Ingelheim.