Preliminärt Program

Utskriftsvänlig fil (A4)

TidLIVESÄNDA PROGRAMPUNKTER FRÅN STUDIONPROGRAM MED FÖRINSPELADE SESSIONER
08.30-09.00Monterbesök hos våra sponsorer
09.00-09.10Välkomna!
Utmaningar inom diabetesvården 2020/2021

09:10-09:30Insulinet 100 år
Föreläsare: Anders Frid
09.30-10.30Tema Modern behandling av typ 2 diabetes:

Metformin som första linjens behandling eller…
Jan Eriksson

Modern inkretinbehandling
Thomas Nyström
Moderator Neda Rajamand Ekberg

Typ 1 diabetes stage 1, primärprevention idag och imorgon?
Föreläsare: TBA

Sekundärprevention av typ 1 diabetes
Föreläsare: TBA

10.30-11.00Monterbesök hos våra sponsorer
11.00-12.00SGLT 2 hämning i modern tappning
Björn Eliasson

En kardiologs synpunkter på glukossänkande behandling
Sasha Koul

Typ 2 diabetes läkemedel till barn och unga
Anneli Carlsson

Moderna behandlingsriktlinjer
Magnus Löndahl
Moderator: Sofia Rössner

Pumpbehandling och kontinuerlig glukosmätare hos patienter med typ 1 diabetes
Föreläsare: Jarl Hellman
Fallgropar och flytväst vid pump och CGM-behandling hos patienter med typ 1 diabetes
Föreläsare: Michael Alvarsson
12.00-13.00Lunch och monterbesök hos våra sponsorer
13.00-14.00Fallbaserade diskussioner, typ 2 diabetes i primärvården
Stefan Jansson
Margareta Hellgren
Moderator: Neda Ekberg
Erfarenheter från TEDDY
Att som barn och förälder medverka i en longitudinell studie

Föreläsare: TBA

Chat istället för tjat!
Digitala möten för en jämbördig diabetesvård

Föreläsare: TBA

14.00-14.45En nefrologs tankar kring typ 2 diabetes
Maria Svensson
Moderator: Magnus Löndahl
Vad ser vi runt hörnet
Läkemedel och teknik för typ 1 diabetes

Föreläsare: Johan Jendle
14.45- 15.15Monterbesök hos våra sponsorer
15.15-15.45Nationella diabetes register barn och vuxna
Föreläsare: Katarina Eeg-Olofsson
Moderator: Sophia Rössner
15.45-16.00Summering av dagen
Magnus Löndahl
Neda Rajamand Ekberg
16.00-16.15Monterbesök hos våra sponsorer
16.15-17.00SFD Priser och utmärkelser 2020
Neda Rajamand Ekberg med flera
17.00-Årsmöte SFD