Program

Onsdag 1 december 2021

11.00-12.00

Ankomst och registrering 

12.00-13.00

Utställning och Industrisymposium

13.00-13.15

Välkomna
Nationella Diabetes Teamet

13.15-14.15

Diabetespsykologi
Föreläsare: Jon Haug 

14.15-14.45

Kaffe

Postrar och Utställning

14.45-17.30

Insulin – 100 år

Insulin – 100 years, a personal reflection
Föreläsare: Edwin Gale

Mina erfarenheter av 77 år med typ 1 diabetes
Föreläsare: Haidi Hieber

Pausgymnastik

Modern insulinbehandling
Typ 1 diabetes – behandlingsarsenalen
Föreläsare:Thomas Nyström

Typ 1 diabetes - särskilda aspekter vid behandling av barn och undomar
Föreläsare:Frida Sundberg

Typ 2 diabetes – hur bör vi tänka?
Föreläsare: Mikael Lilja

Insulinbehandling ur diabetessjuksköterskans perspektiv
Föreläsare Ingela Bredenberg

18.00-

Mingel med postervandring och stipendieutdelning 

  


Torsdag 2 december 2021

08.00-09.30

Olika typer av diabetes – vanliga och ovanliga
 
Föreläsare: Anneli Carlsson & Karin Filipsson

Hur når vi patienten?
 
Rundabordsamtal
Moderator Janet Leksell 
”Patientupplevelse”
Svenska Diabetesförbundet ihop med patienter
 
Att som barn och förälder medverka i en longitudinell studie, erfarenheter från TEDDY
Föreläsare: Jessica Melin 
 
Diabetesenkäten
Föreläsare: Maria Svedbo Engström, 
Katarina Eeg Olofsson och Ebba
Linder
 
Appar, videomöten och chatt - erfarenheter från Centrum för diabetes
Föreläsare: Anna Tisäter och Gudrun Andersson

Långtidskomplikationer
 
 Sexuell dysfunktion hos kvinnor
Föreläsare: Ann-Marie Wangel
 
Sexuell Dysfunktion hos män
Föreläsare: Ralph Peeker

Typ 2 diabetesbehandling i verkligheten
 
Framgångsmodeller för behandling vid typ 2 diabetes
Föreläsare: Stefan Jansson 
 
Skriftlig individuell behandlingsplan 
Föreläsare: Jessica Rosman 
 
Patientfallsbaserad diskussion Glukossänkande behandling vid typ 2 diabetes 
Föreläsare:
Boris Klanger och
Margareta Hellgren  

09.30-10.00

Kaffe
Postrar & Utställning

10.00-10.15

Vad gör vi för skillnad?
Svenska Diabetes Förbundet

10.15-11.30

The Perfect Storm
Föreläsare: William Jeffcoate 

11.30-12.30

Lunch
Postrar & Utställning

12.30-14.00

Typ 1 diabetes 
 
Typ 1 diabetes stage 1,  primärprevention idag och imorgon?
Föreläsare: Helena Elding Larsson  
 
Sekundärprevention av typ 1 diabetes
Föreläsare: Markus Lundgren 
 
Ketoner, ketonmätning och ketoacidos 
Föreläsare: Katarina Fagher 
 
Kolhydraträkning – manuellt och i app
Föreläsare Elisabeth Jelleryd

Gestationsdiabetes
 
Bakgrund, riktlinjer och ngt nytt
Föreläsare: Helena Fadl 
 
Kostbehandling
Föreläsare: Maria Rehbinder  
 
En modell från Skåne, tankar och resultat 
Föreläsare: Ulrika Moll  
 
En modell från Stockholm, tankar och resultat 
Föreläsare: Carina Ursing

Hur når vi fram?
 
Unga kvinnor har behov av mer personcentrerat stöd / se människan. 
Föreläsare: Marie Lindström och
Johanna Nirs
 
Digital egenvårdssupport i primärvård 
Föreläsare:Ulrika Öberg 
  
Tips i mötet med personer med neurokognitiv funktionsnedsättning
Föreläsare: Linda Ek

Diabetes, njurar och ögon
 
Njursjukdom vid diabetes
Föreläsare: Karl Dreja
 
Modern behandling av njursjukdom vid diabetes
Föreläsare: Maria Eriksson Svensson
 
Synnedsättning, maculaödem och anti-VGEF behandling
Föreläsare: Therese Granström

14.10-14.50

Typ 1 diabetes är inte en autoimmun sjukdom
Föreläsare: Olle Korsgren  

14.50-15.15

Kaffe
Postrar & Utställning

15.15-16.05

Behandling av typ 1 diabetes i framtiden


Pancreas- eller ö-cell transplantation 
Föreläsare: Per-Ola Carlsson
 
Vad ser vi runt hörnet. Läkemedel och teknik
Föreläsare: Björn Eliasson

Munnen tillhör också kroppen
 
Diabetes och munhälsa
Föreläsare: Björn Klinge

Nationell kunskapsstyrning
 – hur långt har vi kommit
 
Ett historiskt perspektiv
Föreläsare: Mona Landin-Olsson
 
Nationell kunskapsstyrning idag
Föreläsare: Håkan Fureman

Diabetesvård ur ett multikulturellt perspektiv


Framgångsfaktorer vid behandling av personer med diabetes med annan kulturell bakgrund
Föreläsare: Sheyda Sofizadeh
 
Webbaserad utbildning 
Föreläsare: Nouha Saleh Stattin

16.15-17.30

Nationella Diabetes Registret 25 år


Ett recept för att bli bäst i världen
Föreläsare: Karin Åkesson
 
Ett kalas i tre steg
Föreläsare: Katarina Eeg-Olofsson, Soffia Gudbjörnsdottir och inbjudna gäster

19.00 -

Middag
Stipendieutdelning

Fredag 3 december 2021

08.30-09.50

Diabetes, ateroskleros och hjärtsvikt
 
Är SGLT-2 hämmare det nya metforminet?
Föreläsare: Jan Eriksson 
 
Diabetes och hjärta
Föreläsare: David Nathansson & Stefan James

Diabetesprevention
Fetma i unga år
 
Föräldrastöd för att underlätta livsstilsförändringar
Föreläsare: Anna Ek
 
Typ 2 diabetes hos unga
Föreläsare: Annika Janson
 
Fetma i vuxen ålder
Föreläsare: Ylva Trolle  
 
Primary prevention of obesity in European children: the IDEFICS story
Föreläsare: Laureen Lissner  

Diabetes och äldre
 
Hur förändras vård och behandling? 
Föreläsare: Peter Fors 
 
Hur förändras kostrekommendationer? 
Föreläsare: Inga-Lena
Andersson  
 
Träning för äldre
Föreläsare: Michail Tonkonogi

Diabetes & juridik
 


Datahantering
Debatt
TBD
 
Körkortsbehörighet - nya regler
Föreläsare: Sara Magnusson
 
Försäkringar (SDF)
 
Vilka begränsningar för olika certifikat (dykning, flygning) föreligger vid diabetes
Föreläsare: Johan Jendle

10.00-11.10

Pumpbehandling & kontinuerlig glukosmätning
 
Vad finns och när bör det användas?
Föreläsare: Jarl Hellman 
 
När ska vi inte använda pump eller
CGM?
Föreläsare: Michael Alvarsson 
 
Hur göra?
Föreläsare: Peter Adolfsson & Victoria Carter

Remission av typ 2 diabetes
 
Livsstilsintervention
Föreläsare: Matthias Lidin
 
Kirurgi
Föreläsare: Torsten Olbers  
 
Inte remission utan behandling vid typ
2 diabetes
Föreläsare: Ingrid Larsson 

Långtidskomplikationer
 
Gastropares
Föreläsare: Per Hellström
 
Den perfekta vårdkedjan vid fotsår
Föreläsare: Anneli Björklund 
& Daniel Lund 
 
Komplikationer hos unga – typ 1 vs. typ 2 diabetes
Föreläsare: Anna Ek

Årets avhandlingar

11.10-11.50

Kaffe
Postrar & Utställning

11.50-12.30

COVID-19 och Diabetes
Vad vet vi om Covid-19 idag?
Föreläsare: Magnus Gisslén
 
Diabetes och Covid-19
Föreläsare: Mikael Rydén

12.30-13.30

Organisation i Sverige & Världen
Föreläsare: Andrew Boulton & Fredrik Löndahl

13.30-14.00

Avslutning
Nationella Diabetes Teamet