• Vinga Fyr
 • Svenska Mässan Entré

Årets stora mötesplats för diabetes och diabetesvård

1-3 december på Svenska Mässan i Göteborg

Hämta kongress-
programmet här

Ladda ner utskriftsvänlig PDF i A4-format

Nu närmar det sig!

0Weeks0Days0Hours

Det här är årets viktigaste möte för alla som har intressen i diabetes och diabetesvård i Sverige. Utbildning, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte är viktigare än någonsin. Och mycket tid har gått förlorad under senaste ett och halvt åren p g a pandemin. Alla medlemmar i de organiserande föreningarna, patienter, ämbetsmän, beslutsfattare, vårdpersonal, forskare och andra intresserade inom den svenska diabetessfären finns representerade på plats.

Vi välkomnar nu alla våra deltagare till konferensen och till Göteborg!

Nationella Diabetesteamet (NDT) är återigen arrangör för Diabetesforum. NDT är ett samarbetsorgan för Svenska Diabetesförbundet, Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes, Dietisternas Riksförbund, Svensk Förening för Diabetologi och Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar

Meaconsulting AB
Anna Ekberg tel. 072–565 55 68
diabetesforum@meaconsulting.se

Mötet sponsras av
Utställare
 • Abbott Rapid Diagnostics AB
 • A.Menarini Diagnostics
 • Amgen
 • Ascensia Diabetes Care Sweden AB
 • BD Diabetes Care
 • Glooko AB
 • Internetmedicin AB
 • Medtrum AB
 • Medtrust AB
 • MSD Sweden AB
 • Navamedic AB
 • Roche Diagnostics Scandinavia AB
 • VibroSense Dynamics
 • Ypsomed AB
Utställande föreningar
 • Diabetesförbundet
 • Storstockholms diabetesförening
 • Svensk förening för Diabetologi
 • Svensk förening för sjuksköterskor inom diabetesvård

COVID19-information i samband med Diabetesforum 1–3 december

Konferensen går inte under Folkhälsomyndigheternas regler för “allmänna sammankomster” och därav krävs inte något Covid pass.

Så här tar vi ansvar för kunskaps- och kompetensutveckling även efter restriktionerna 

Det kommer många frågor och funderingar kring och inför att man vill anmäla sig till Diabetesforum. Efter 1,5 år med en pandemi och näst inpå uteblivna fysiska möten, konferenser och kongresser är vi nu glada för att man släppt på restriktionerna och vi planerar för att ses vid Diabetesforum 1-3 december.

Vi vill lyfta vikten av att ses för utbildning och kunskapsöverföring vid möten och konferenser då vi ser en törst efter dessa tillfällen för erfarenhetsutbyte där vi också kan ta del av nya verktyg, teknisk och digital utvecklingen på ett helt annat sätt än vad som varit möjligt digitalt senaste året.

Hur tar föreningarna och Diabetesforum fortsatt ansvar?

Först och främst är det viktigt att vi alla tar ett ansvar för att inte sprida pandemin vidare. Det gör vi i första hand genom att var och en av oss vaccinerar sig och följer FHM rekommendationer om distansering, stanna hemma vid minsta symtom och att testa sig.

Föreningarna och Diabetesforum vill även lyfta vikten av att vi nu kommer igång med kompetens, utbildning och ett erfarenhetsutbyte som inte kan ersättas digitalt.

Vi fortsätter att jobba för COVID säkerhet ihop med konferensanläggningen

 • Vi har stora ytor och möjlighet att hantera logistik och möblering för att uppfylla rekommendationerna om distansering. Blir vi 600 deltagare så har varje person 12,6 kvm var.
 • Kaffe, luncher och övrig catering hanteras på ett COVID säkert sätt.
 • Våra sociala kvällsaktiveter är även dessa anpassade för att fungera på ett så COVID säkert sätt som möjligt.
 • Munskydd och handsprit är som på så många andra platser även fortsatt självklara här och erbjuds runt om på anläggningen.

Regionernas ansvar

Vi vet att regionerna runt om i landet haft egna och lite olika rekommendationer för sin personals mötesmöjligeter och resor. Dessa rekommendationer har sett olika ut runt om i landet. Just därav kan vi inte utifrån en enskild regions regelverk anpassa regler för avbokning eller liknande utan vi lutar oss mot regering och FHM som nu ser vikten i att komma igång med verksamheter som varit drabbade. Vi vill därför uppmana att igen starta upp och ta del av dessa så viktiga medicinska möten och konferenser som utgör en plattform för sin personals kompetensutveckling.

Medicinska konferenser, kongresser och möten

Diabetesforum riktar sig till medlemmar i de organiserande föreningarna, patienter, tjänstemän, beslutsfattare, vårdpersonal, forskare och andra intresserade inom den svenska diabetessfären och är inte en allmän sammankomst. Det innebär att det inte heller innan man släppt på restriktionerna utgjort något förbud mot att arrangera ett möte som detta. När man nu hävt restriktionerna ser vi dock att det blir ännu mer naturligt att delta fysiskt på plats ihop med kollegor och industri. Välkommen med din anmälan till Diabetesforum!

Svenska Mässan har arbetat intensivt med att Covidanpassa alla lokaler. Foto: Adapt