Inbjudan till sponsorer och utställare


Diabetesforum hålls den 1-3 december 2021 på Svenska Mässan i Göteborg. Det här är årets stora mötesplats för alla som har intressen i diabetes och diabetesvård i Sverige. Alla medlemmar i de organiserande föreningarna, patienter, ämbetsmän, beslutsfattare, vårdpersonal, forskare och andra intresserade inom den svenska diabetessfären är representerade på plats.

Nationella Diabetesteamet (NDT) är återigen arrangör för Diabetesforum. NDT är ett samarbetsorgan för Svenska Diabetesförbundet, Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes, Dietisternas Riksförbund, Svensk Förening för Diabetologi och Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård.

Utställningsytor av flera olika varianter kommer att finnas tillgängliga i den fina och ljusa utställningshallen belägen direkt i anslutning till våra konferenslokaler. Utställningshallen kommer också att vara platsen för alla kaffe- och lunchpauser under hela konferensen. Närvaro på konferensen är en ovärderlig möjlighet att introducera deltagarna för nya utvecklingar och produkter. Som utställare under konferensen ger det dig en utmärkt möjlighet att marknadsföra ditt namn, att stärka dit varumärke och att upprätthålla och skaffa nya kontakter. Vi upprättar också ett Speakers corner som du som utställande företag har möjlighet att boka. Har du egna idéer att marknadsföra ditt företag så kontakta oss gärna för att diskutera möjligheter.

Denna webbplats kommer kontinuerligt att uppdateras med information om kongressen. Anmälan och bokning av montrar är öppen!

Vi inbjuder dig att delta och interagera med cirka 1000 yrkesverksamma i området och har utökat Diabetesforum från 2 till 3 intressanta dagar i Göteborg!

Varmt välkommen!

För Nationella Diabetesteamet
Magnus Löndahl Ordförande SDF
Agneta Lindberg, Ordförande i SFSD
Annelie Carlsson, för BLFs delförening för endokrinologi och diabetes
Anna Stigsdotter, förste vice ordförande SDF
Inga-Lena Andersson, Ordförande i Dietisternas Riksförbunds sektion diabetes


Är du intresserad av att delta som utställare och vill ha mer detaljerad information så kontakta oss gärna direkt. Vi ser fram emot att höra från dig!

 

Meaconsulting AB
Anna Ekberg tel. 072–565 55 68
diabetesforum@meaconsulting.se

Utskrivbar PDF (A4) av inbjudan
Utskrivbar PDF (A4) av utställningskarta

Inbjudan till sponsorer och utställare


Diabetesforum hålls den 1-3 december 2021 på Svenska Mässan i Göteborg. Det här är årets stora mötesplats för alla som har intressen i diabetes och diabetesvård i Sverige. Alla medlemmar i de organiserande föreningarna, patienter, ämbetsmän, beslutsfattare, vårdpersonal, forskare och andra intresserade inom den svenska diabetessfären är representerade på plats.

Nationella Diabetesteamet (NDT) är återigen arrangör för Diabetesforum. NDT är ett samarbetsorgan för Svenska Diabetesförbundet, Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes, Dietisternas Riksförbund, Svensk Förening för Diabetologi och Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård.

Utställningsytor av flera olika varianter kommer att finnas tillgängliga i den fina och ljusa utställningshallen belägen direkt i anslutning till våra konferenslokaler. Utställningshallen kommer också att vara platsen för alla kaffe- och lunchpauser under hela konferensen. Närvaro på konferensen är en ovärderlig möjlighet att introducera deltagarna för nya utvecklingar och produkter. Som utställare under konferensen ger det dig en utmärkt möjlighet att marknadsföra ditt namn, att stärka dit varumärke och att upprätthålla och skaffa nya kontakter. Vi upprättar också ett Speakers corner som du som utställande företag har möjlighet att boka. Har du egna idéer att marknadsföra ditt företag så kontakta oss gärna för att diskutera möjligheter.

Denna webbplats kommer kontinuerligt att uppdateras med information om kongressen. Anmälan och bokning av montrar är öppen!

Vi inbjuder dig att delta och interagera med cirka 1000 yrkesverksamma i området och har utökat Diabetesforum från 2 till 3 intressanta dagar i Göteborg!

Varmt välkommen!

För Nationella Diabetesteamet
Magnus Löndahl Ordförande SDF
Agneta Lindberg, Ordförande i SFSD
Annelie Carlsson, för BLFs delförening för endokrinologi och diabetes
Anna Stigsdotter, förste vice ordförande SDF
Inga-Lena Andersson, Ordförande i Dietisternas Riksförbunds sektion diabetes


Är du intresserad av att delta som utställare och vill ha mer detaljerad information så kontakta oss gärna direkt. Vi ser fram emot att höra från dig!

 

Meaconsulting AB
Anna Ekberg tel. 072–565 55 68
diabetesforum@meaconsulting.se

Utskrivbar PDF (A4) av inbjudan
Utskrivbar PDF (A4) av utställningskarta

ERBJUDANDE

 • Platina sponsor (2 st)
 • 8×3 kvm utställning inkl. el & Wifi
 • Annons 1/1 sida, färg
 • Logga & URL hemsida
 • Deltagarlista innan
  konferensen
 • Omnämnas som huvudsponsor på bildskärm före uppstart av program
  och i pauser
 • Omnämnas som huvudsponsor
  på entréskyltar
 • Talarslot i ”Speakers
  Corner” 10 min
 • Möjligheten till bokbart
  mötesrum
 • 5 deltagare i konferensen
 • Omnämnas som huvudsponsor
  på hänvisningsskyltar
  i anläggningen
 • Guld sponsor (4 st)
 • 6×3 kvm utställning inkl. el & Wifi
 • Annons 1/2 sida, färg
 • Logga slutlig program
 • Deltagarlista innan
  konferensen
 • Logga på bildskärm före uppstart av program och i pauser
 • 3 deltagare i konferensen
 • Talarslot i ”Speakers
  Corner” 10 min
 • Möjligheten till bokbart
  mötesrum
 • 5 deltagare i konferensen
 • Omnämnas som huvudsponsor
  på hänvisningsskyltar
  i anläggningen
 • Silver sponsor
 • 6×2 kvm inkl. el & Wifi
 • Annons 1/1 sida, färg
 • Logga slutlig program
 • Talarslot i ”Speakers
  Corner” 10 min
 • Logga på bildskärm före uppstart av program och i pauser
 • 2 deltagare i konferensen
 • Talarslot i ”Speakers
  Corner” 10 min
 • Möjligheten till bokbart
  mötesrum
 • 5 deltagare i konferensen
 • Omnämnas som huvudsponsor
  på hänvisningsskyltar
  i anläggningen
 • Utställaryta
 • 3×2 kvm (ståbordsyta)
 • Annons 1/1 sida, färg
 • Företagsnamn slutligt
  program
 • Deltagarlista innan
  konferensen
 • Företagsnamn på bildskärm före uppstart av program och i pauser
 • 1 deltagare i konferensen
 • Talarslot i ”Speakers
  Corner” 10 min
 • Möjligheten till bokbart
  mötesrum
 • 5 deltagare i konferensen
 • Omnämnas som huvudsponsor
  på hänvisningsskyltar
  i anläggningen

Övriga sponsormöjligheter:
Golvreklam
Speakers Corner – Talartid 10 min
Annons1/1 sida, färg
Annons 1/2 sida, färg
Konferensväska
Vattenflaska
Block och penna
Namnskyltar och nyckelband
Kaffe eller lunch sponsor
Logga på hänvisningsskyltar
Nyckelkort

AVBOKNINGSREGLER

Sponsorer och utställare

Avbokning av sponsorpaket med anledning av företagets interna policy när det gäller COVID19 kan ske t o m den 15 augusti. En kostnad motsvarande 50% av sponsorpaketets pris tas då ut som en avbokningsavgift. I övriga fall är bokning av sponsorpaket bindande.

Notera att en avbokning måste ske skriftligt och inkludera företagets interna COVID 19 policy. För avbokning efter slutdatumet debiteras hela beloppet.

Bokning av  utställningsyta är bindande, och förfaller till betalning 30 dagar efter bokningstillfället. Vid avbokning av utställningsyta utgår ingen återbetalning.